Teknikerbil I Landskab IMG 9973 72Dpi RGB

Klimaindsats

Det er ikke nok for os at være førende leverandør af digital infrastruktur. Vi vil også være forrest i feltet, når vi fremmer grønne tiltag og bekæmper negative klimaforandringer.

Better Energy Svendborg Øst 4

Klimaindsats

De sidste par år har vi sat projekter i gang, der skal hjælpe os med at nå vores langsigtede mål om at blive netto-nul i 2030. I de kommende år forventer vi blandt andet at se resultaterne af vores investering i vedvarende energi, som en del af vores elkøbsaftale, der allerede er på plads.

Hvad har vi opnået?

  • Opstart af projekter for at blive netto-nul i 2030.
  • En elkøbsaftale om grøn strøm.
  • Indgåelse af anerkendt leverandørprogram til håndtering af emissionsudslip i hele værdikæden.

Hvad skal vi opnå?

  • Vi viderefører de projekter, der skal hjælpe os nå vores mål om at blive netto-nul i 2030.
  • I 2023 skal ca. 60 % af vores energiforbrug være dækket af solenergi.
  • Vi har et mål om at reducere emissionerne fra vores egen værdikæde (scopes 1 og 2) med 50 % inden udgangen af 2023.

Vil du vide mere? Download den seneste bæredygtighedsrapport her

Klimaindsatser

Klimaindsatser

Vores grønne tiltag favner bredt, og løsningerne skal være til gavn for både miljøet og samfundet. Her har vi fremhævet nogle af vores vigtigste fokusområder.

Better Energy Svendborg Øst 4
Vi investerer i vedvarende energi

Vores digitale infrastruktur skal bruge strøm, og i takt med at datamængderne vokser, stiger energiforbruget. Vi har indført additionalitetsprincippet som krav ved indkøb af vedvarende energi. Derudover har vi indgået grønne elkøbsaftaler i stedet for at købe vedvarende energicertifikater.

Highights Størrelse Billeder 0001 Teknikerbil Kornmark IMG 9951 72Dpi RGB
En grønnere bilflåde

Vores serviceteknikere skal være på vejen konstant, og TDC NET har en af Danmarks største bil-flåder. Vi har derfor lanceret sejlene til ”Project Greenforce” og forpligtede os til at sætte det samlede antal kørte kilometer ned med op til 25 % inden 2025. Ved brug af AI og algoritmer er vi nu i gang med at nedbringe antallet af kørte kilometer for vores teknikere.

5G Mast Fredensborg 0027 72Dpi Rgb
Den bedste energi er den, vi ikke bruger

Vi klør på med at effektivisere vores energiforbrug og har allerede set positive resultater, efter at vi har udfaset ældre teknologi. Og som forventet har vores landsdækkende 5G-dækning nedsat elforbruget i vores mobilnetværk.

Ecovadis 2022 Med Baggrund
Stærk grøn profil

Hvert år udarbejder EcoVadis globale benchmarkanalyser af virksomheders bæredygtighed. I 2022 blev vi tildelt “platin” af EcoVadis og kom dermed i selskab med de 1 % mest bæredygtige virksomheder i hele verden. Bedømmelsen er vurderet ud fra områderne klima, arbejdsforhold, menneskerettigheder, etik og bæredygtigt indkøb.

Ambitiøse Klimamål

Vi er stolte af at være den første virksomhed i verden med videnskabeligt baserede mål, der er tilpasset den nyeste klimavidenskab. I 2022 validerede Science Based Targets-initiativet (SBTi) vores mål om at blive netto-nul i vores egne aktiviteter inden 2028 og i hele vores værdikæde inden 2030.

Læs mere