Diversitet og inklusion

Vi passer på hinanden og er imødekommende.

Det er to af vores kerneværdier, når det handler om diversitet og inklusion. Derfor er alder, køn, etnicitet, religion, evner og seksuel orientering underordnet, når vi møder vores kolleger og andre mennesker i forbindelse med vores arbejde i TDC NET.

Diversitet og inklusion

Vi har iværksat nye initiativer i TDC NET for at fremme en inkluderende kultur i alle teams. Initiativerne skal hjælpe kønsdiversiteten på vej og sikre psykologisk tryghed og nedbrydning af eventuelle fordomme.

Hvad har vi opnået?

  • Vi har styrket vores fokus på ligestilling og ansat flere kvindelige ledere i TDC NET.
  • Vi har indført Diversity Inclusion Leadership Training.
  • I TDC NET favner vi den hybride og fleksible arbejdsplads for at øge trivsel og arbejdsglæde. Med PDC-projektet støtter vi samarbejdet på tværs af platforme, steder og tilstedeværelse dér, hvor vores medarbejdere er, og når det passer dem bedst.
  • I 2022 var TDC NET vært for ”Girls Day in Science” sammen med vores innovationspartner Ericsson. Piger fra forskellige skoler blev inviteret til vores hovedkvarter i København, hvor de deltog i et heldagsprogram under overskriften: ”Digitale løsninger, der muliggør den grønne omstilling”.

Hvad skal vi opnå?

  • Vi skal øge ligestillingen og have mindst 30 % kvinder i ledelsen i 2025.
  • Vi vil arbejde med de udfordringer, TDC NET som teknologivirksomhed, står overfor, når vi skal tiltrække kvindelige talenter.

Vil du vide mere? Download den seneste bæredygtighedsrapport her

Alternativ Til Girls Day In Science Billede

Girls Day in Science

Hvordan får vi flere piger til at vælge en teknologisk karrierevej?

I Danmark søger flere drenge end piger ind på naturvidenskabelige og tekniske uddannelser. Vi mener, at der er behov for mere diversitet for at opnå den ønskede teknologiske udvikling i fremtiden.

Hvad har vi opnået?

  • TDC NET var vært for "Girls Day in Science" sammen med vores innovationspartner Ericsson og den danske non-profit organisation, Naturvidenskabernes Hus.
  • 67% af pigerne svarede efterfølgende, at de lærte noget nyt om teknologi, og 83% lærte mere om jobmuligheder inden for teknologi.