Digital tillid

Verden bliver mere og mere digital - og vi ønsker, at alle, der bruger vores løsninger eller samarbejder med os, skal føle sig trygge online. Derfor har cybersikkerhed og databeskyttelse stor bevågenhed hos TDC NET.

TDC NET 5 Hjemmearbejdsplads Mand Closeup Bærbar Ved Spisebord Low Srgb

Digital tillid

Arbejdet med digital tillid for TDC NET og alle, vi har kontakt med, har haft høj prioritet de seneste mange år. Vi fortsætter arbejdet med mål og konkrete indsatser, der skal styrke den digitale tillid. 

Hvad har vi opnået?

  • Vi har udnævnt Data Privacy Managers (DPM'er) med ansvar for overholdelse af GDPR-reglerne.
  • 70% af alle TDC NET's medarbejdere har gennemført et GDPR-kursus.
  • Størstedelen af medarbejderne har taget, og modtager løbende, kursus om cybersikkerhed, hvor de lærer om aktuelle emner såsom generel cyberhygiejne, risikoreduktion, social engineering, med flere.
  • I 2022 var vores sikkerhedsafdeling vært for 'TDC NET Hack' på IT-Universitetet i København og deltog i Forsvarets Efterretningstjenestes hacking konkurrence.

Hvad skal vi opnå?

  • Alle medarbejdere skal gennemføre et GDPR-kursus hver 18. måned.
  • Vi fortsætter udviklingen af den digitale tryghed og vil løbende implementere flere initiativer på området.

Vil du vide mere? Download den seneste bæredygtighedsrapport her

TDC NET 4 Møde Flere Personer 2 Low Srgb

Afholdelse af og deltagelse i eksterne arrangementer

Som leverandør af Danmark kritiske infrastruktur har vi et medansvar for at skabe fokus of interesse for cybersikkerhed blandt de unge mennesker, som i fremtiden skal varetage vigtige sikkerhedsopgaver.

Hvad har vi opnået?

  • Det første "TDC NET Hack" blev afholdt i 2022, på IT Universitetet i København.
  • Skabt et spændende program om offensiv cybersikkerhed.
  • Eventen bød både på forskellige oplæg, og konkurrencer arrangeret af TDC NETs Security Testing & Research team, hvor deltagerne skulle dyste inden for web hacking, kryptografi og WiFi hacking.