Ledelse og governance

I spidsen for ledelsen står Michel Jumeau. Bestyrelsen har ni medlemmer, hvoraf tre er valgt af medarbejderne. Mød dem her.

Ledelsen

Tdc Net Nmt Michel Jumeau Portraet Low

Michel Jumeau

Chief Executive Officer

Michel Jumeau Chief Executive Officer
Tdc Net Nmt Michel Jumeau Portraet Low
 • Født i 1972
 • Udnævnt i 2022
 • Bestyrelsesformand for DK TV A/S
 • MSc, Engineering, Télécom Paristech
2023 01 05 Tdc Henrik Brandt 0026 Done

Henrik Brandt

Chief Financial Officer

Henrik Brandt Chief Financial Officer
2023 01 05 Tdc Henrik Brandt 0026 Done

• Født i 1981
• Udnævnt i 2023
• Medlem af bestyrelsen i DK TV A/S
• Medlem af bestyrelsen i Fiberkysten
• Master in Management Accounting and Information Technology

Billedepaavej

Selina Lomholdt

Chief Human Resource Officer

Selina Lomholdt Chief Human Resource Officer
Billedepaavej

• Født i 1968
• Udnævnt i 2023
• AP Degree, HRM & Organizational Development, KEA, Technical University College

Tdc Net Cpmt Robert Dogonowski Low

Robert Dogonowski

CCO, Head of Commercial & Partners

Robert Dogonowski CCO, Head of Commercial & Partners
Tdc Net Cpmt Robert Dogonowski Low
 • Født i 1972
 • Udnævnt i 2019
 • Medlem af bestyrelsen i DK TV A/S
 • PhD, Økonomi, Aarhus Universitet, Danmark
 • MSc, Økonomi, London School of Economics, UK
 • MSc, Økonomi, Aarhus Universitet, Danmark
 • BSc, Økonomi, Københavns Universitet, Danmark

2021 13 09 Tdc Net Jakob 0479 Web

Jakob Dirksen

Chief Technology Officer

Jakob Dirksen Chief Technology Officer
2021 13 09 Tdc Net Jakob 0479 Web
 • Født i 1986
 • Udnævnt i 2019
 • Medlem af bestyrelsen i Comply Cloud
 • MSc, Industriel matematik, Danmarks Tekniske Universitet, Danmark
 • BSc, Matematisk modellering og teknologi, Danmarks Tekniske Universitet, Danmark
Billedepaavej

Campbell Fraser

Chief Information Officer

Campbell Fraser Chief Information Officer
Billedepaavej
 • Født i 1967
 • Udnævnt i 2023
 • 2007 – 2009 Waikato University Post Graduate Certificate in Business Studies
 • 1993 – 1994 Stow College, Cowcadens, Glasgow SCOTEC Module in Multi User System Support (HP UNIX) SCOTEC Module in System Administration Novell Netware
 • 1984 – 1986 Cardonald College, Cardonald, Glasgow SCOTEC Diploma in Electrical and Electronic Engineering
Tdc Net Nmt Torben Svejgaard Low

Torben Svejgaard

Head of Delivery & Field Service

Torben Svejgaard Head of Delivery & Field Service
Tdc Net Nmt Torben Svejgaard Low
 • Født i 1964
 • Udnævnt i 2023
 • Medlem af bestyrelsen i DK TV A/S
 • Akademi Merkonom i Administration & IT
 • DBA, Business Administration & Leadership, The Wharton School & Copenhagen Business School
Tdc Net Chistian Flohlich Low

Christian Fröhlich

Head of Legal & Regulatory

Christian Fröhlich Head of Legal & Regulatory
Tdc Net Chistian Flohlich Low
 • Født i 1973

 • Udnævnt i 2022

 • Medlem af bestyrelsen i Hornbæk Fjernvarme

 • Diploma, Management, Copenhagen Business Academy, Danmark

 • Attorney appointment

 • MSc, Jura, Københavns Universitet, Danmark

Tdc Net Jonas Sunn Torp Low

Jonas Sunn Torp

Head of Communicaton, Public Affairs & Sustainability

Jonas Sunn Torp Head of Communicaton, Public Affairs & Sustainability
Tdc Net Jonas Sunn Torp Low
 • Født i 1972

 • Udnævnt i 2023

 • PBA, Journalist, Danmarks Journalist Højskole, Danmark

Tdc Net Karsten Brinkmann Low

Karsten Brinkmann

Head of Security

Karsten Brinkmann Head of Security
Tdc Net Karsten Brinkmann Low
 • Født i 1976

 • Udnævnt i 2021

 • Medlem af bestyrelsen i TeleDCIS

 • BSc, Software Engineering, Aalborg Universitet, Danmark

 • MSc, IT Leadership and Management, IT Universitetet, Danmark

Bestyrelsen

2021 11 26 Tdc Net Bestyr Henrik Clausen 0056 Copy

Henrik Clausen

Formand for bestyrelsen

Henrik Clausen Formand for bestyrelsen
2021 11 26 Tdc Net Bestyr Henrik Clausen 0056 Copy
 • Formand for TDC NETs bestyrelse siden februar 2020
 • Medlem af vederlags-og nomineringsudvalget, revisionsudvalget og arbejdsmiljøudvalget
 • Øvrige poster: Bestyrelsesmedlem i Danmarks Tekniske Universitet
 • Civilingeniør, Danmarks Tekniske Universitet
 • MSc, Erhvervsøkonomi, INSEAD, Paris
2021 11 26 Tdc Net Bestyr Frank Hyldmar 0040 Copy

Frank Hyldmar

Næstformand for bestyrelsen

Frank Hyldmar Næstformand for bestyrelsen
2021 11 26 Tdc Net Bestyr Frank Hyldmar 0040 Copy
 • Næstformand for TDC NETs bestyrelse siden december 2021
 • Formand for vederlags- og revisionsudvalget og formand for arbejdsmiljøudvalget
 • CEO i Currenta
 • Øvrige poster: Bestyrelsesmedlem i YIT Oyi
 • MSc, Økonomi, Copenhagen Business School, København

2021 11 26 Tdc Net Bestyr Gabriela Styf Sjoeman 0029 Copy

Gabriela Styf Sjöman

Medlem af bestyrelsen

Gabriela Styf Sjöman Medlem af bestyrelsen
2021 11 26 Tdc Net Bestyr Gabriela Styf Sjoeman 0029 Copy
 • Medlem af TDC NETs bestyrelse siden december 2021
 • Øvrige poster: Bestyrelsesmedlem i Buy1Give Pte Ltd (B1G1)
 • Bestyrelsesmedlem i Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)
 • MSc, Erhvervsøkonomi, University of Durham, UK
2021 11 26 Tdc Net Bestyr Geoff Shakespeare 0008 Copy

Geoff Shakespeare

Medlem af bestyrelsen

Geoff Shakespeare Medlem af bestyrelsen
2021 11 26 Tdc Net Bestyr Geoff Shakespeare 0008 Copy
 • Medlem af TDC NETs bestyrelse siden december 2021
 • COO i National Broadband Ireland
 • Administrerende Direktør i Shakespeare Advisory Ltd og Shakespeare Telecommunications Ltd
 • Øvrige poster: Bestyrelsesmedlem i eCar Ltd
 • BSc, Ingeniør, Fellow Institute of Engineers, Irland
Tdc Net Bestyr Natalia Akst Low

Natalia Axt

Medlem af bestyrelsen

Natalia Axt Medlem af bestyrelsen
Tdc Net Bestyr Natalia Akst Low
 • Medlem af TDC NETs bestyrelse siden April 2022
 • Medlem af arbejdsmiljøudvalget og medlem af vederlags- og nomineringsudvalget og revisionsudvalget
 • Direktør i Macquarie Asset Management
 • MSc, Finansiel Økonomi, University of Oxford, Oxford, UK
 • BSc, Økonomi, University of London, London, UK
TDC NET Bestyr Susanne Juhl Low

Susanne Juhl

Medlem af bestyrelsen

Susanne Juhl Medlem af bestyrelsen
TDC NET Bestyr Susanne Juhl Low
 • Medlem af TDC NETs bestyrelse siden marts 2023
 • Formand for revisionsudvalget
 • Øvrige poster: Medlem af bestyrelsen i HOFOR A/S, BIOFOS A/S, M. J Eriksson A/S, Evida A/S, Danmarks Tekniske Universitet, A/S Politiken Holding og Politiken Fonden.
 • Master’s degree i Public Administration and Public Policy fra London School of Economics and Political Science, UK
 • Cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet, Danmark
 • Executive MBA fra Imperial College Business School, UK
TDC NET BESTYR Pernille Bloch Low

Pernille Bloch

Medlem af bestyrelsen

Pernille Bloch Medlem af bestyrelsen
TDC NET BESTYR Pernille Bloch Low
 • Medarbejdervalgt medlem af TDC NETs bestyrelse siden marts 2023
 • Shift Supervisor in TDC NET
 • Uddannet merkonom
2021 11 26 Tdc Net Bestyr Ole Moelgaard 0059 Copy

Ole Mølgaard Andersen

Medlem af bestyrelsen

Ole Mølgaard Andersen Medlem af bestyrelsen
2021 11 26 Tdc Net Bestyr Ole Moelgaard 0059 Copy
 • Medarbejdervalgt medlem af TDC NETs bestyrelse siden september 2019
 • Servicetekniker i TDC NET
 • Sekretær i Dansk Metal Tele Vest
 • Uddannet låsesmed, Aalborg Tekniske Skole, Danmark
2021 11 26 Tdc Net Bestyr Svend Bank Andreasen 0070 Copy

Svend Bank Andreasen

Medlem af bestyrelsen

Svend Bank Andreasen Medlem af bestyrelsen
2021 11 26 Tdc Net Bestyr Svend Bank Andreasen 0070 Copy
 • Medarbejdervalgt medlem af TDC NETs bestyrelse siden september 2019
 • Seniorprojektleder i TDC NET
 • MSc, Fibre Optics and Electromagnetics, Danmarks Tekniske Universitet, Danmark

Corporate governance

I overensstemmelse med dansk lovgivning har TDC NET en todelt ledelsesstruktur bestående af bestyrelsen og direktionen. Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede ledelse af selskabet og for at udpege en kompetent direktion. Direktionen er ansvarlig for den daglige ledelse af selskabet. Henholdsvis bestyrelsens og direktionens ansvar og pligter er klart beskrevet i bestyrelsens forretningsorden og i direktionens forretningsorden. TDC NETs aktionærer har den endelig autoritet over selskabet og udøver deres rettigheder på generalforsamlingen, hvor de f.eks. udpeger bestyrelsen og den uafhængige revisor samt godkender årsrapporten. Reglerne om god selskabsledelse, herunder aktiekapital, generalforsamlingen, aktionær-beslutninger, valg af bestyrelsesmedlemmer mm., er beskrevet i selskabets vedtægter, der kan læses her.

Læs nærmere om bestyrelsen og bestyrelsens udvalg nedenfor.

Anbefalinger fra Komiteen for god selskabsledelse

For at øge gennemsigtigheden har TDC NET valgt at rapportere på anbefalinger for god selskabsledelse i overensstemmelse med ”følg-eller-forklar” princip jf. årsregnskabslovens § 107 b. Rapporten er baseret på Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger af 2. december 2020. Læs nærmere i ”følg-eller-forklar” rapporten.

Bestyrelsen

TDC NETs bestyrelse består af 9 medlemmer, hvoraf 6 er valgt på generalforsamlingen og 3 er valgt af medarbejderne.

Bestyrelsesmedlemmerne valgt af generalforsamlingen er på valg hvert år og kan genvælges. I henhold til dansk lovgivning er TDC NETs medarbejdere berettigede til at være repræsenteret i selskabets bestyrelse i form af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer svarende til halvdelen af den samlede bestyrelse valgt på generalforsamlingen. De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en fireårig periode og har de samme rettigheder, pligter og ansvar som bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen. De nuværende medarbejderrepræsentanter blev valgt til bestyrelsen i 2019 og deres periode udløber i 2023.

Bestyrelsen vurderer, at mangfoldighed generelt styrker bestyrelsen og søger derfor at reflektere en mangfoldig balance i bestyrelsessammensætningen. Som en del af bestyrelsens årlige evaluering vurderer bestyrelsen endvidere, om bestyrelsesmedlemmerne har de nødvendige kompetencer og erfaringer eller om medlemmernes ekspertise på visse områder bør opdateres.

I April 2022 opnåede bestyrelsen sit måltal om, at blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal begge køn være repræsenteret med minimum 33% inden udgangen af 2023, da bestyrelsens kønsmæssige sammensætning blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer nåede 4-2 (67% vs. 33%). Ved denne sammensætning, er det ikke et krav at bestyrelsen fastsætter et nyt måltal, hvorfor bestyrelsen har valgt ikke at gøre dette, men bestyrelsen fastholder deres fokus på en alsidig bestyrelse.

Corporate Governance dokumenter

Bestyrelsesudvalg

Bestyrelsen har nedsat tre bestyrelsesudvalg, som bistår bestyrelsen med dens arbejde. Læs nærmere om udvalgene her:

Revisionsudvalget

Revisionsudvalget blev nedsat den 8. december 2021 og agter at holde sit første udvalgsmøde i starten af 2022.

Revisionsudvalget bistår TDC NETs bestyrelse med en række aktiviteter, bl.a., at overvåge den finansielle rapporteringsproces, at overvåge effektiviteten af TDC NETs interne kontrolsystemer samt interne revisions- og risikostyringssystemer i relation til den finansielle rapportering, at overvåge den lovpligtige revision af årsrapporten, at overvåge og kontrollere revisors uafhængighed og indstille levering af andre ydelser end revision til TDC NET.

Revionsudvalget er endvidere ansvarlig for proceduren for udvælgelse og nominering af TDC NETs uafhængige revisor til valg på den ordinære generalforsamling (ved indstilling til bestyrelsen). Revisionsudvalgets opgaver er nærmere beskrevet i revisionsudvalgets kommissorium.

Revisionsudvalget består af Martin Præstegaard (formand), Henrik Clausen og Natalia Axt. Martin Præstegaard har særlige kvalifikationer inden for regnskab og revision. Medlemmerne af revisionsudvalget har samlet set kompetencer af relevans for telekommunikationsindustrien.

Vederlags- og Nomineringsudvalget

Vederlags- og Nomineringsudvalget blev nedsat den 8. december 2021 og agter at holde sit første udvalgsmøde i starten af 2022.

Vederlags- og Nomineringsudvalget godkender aflønning og ansættelsesforhold for medlemmer af TDC NETs ledelse samt rammerne for TDC NETs incitamentsprogram, hvilket indebærer fastlæggelse af mål for årlig bonus til medlemmer af ledelsen og godkendelse af udbetaling af en sådan bonus. Herudover fremsætter udvalget forslag til TDC NETs bestyrelse om størrelsen af bestyrelsens vederlag, der godkendes af generalforsamlingen. Endvidere bistår udvalget bestyrelsen med bl.a. at identificere og indstille til bestyrelsen kandidater til bestyrelsen, at indstille kandidater til ledelsen til bestyrelsens godkendelse baseret på indstilling fra den administrerende direktør samt halvårlig gennemgang af mangfoldighed i TDC NET. Vederlags- og Nomineringsudvalgets opgaver er nærmere beskrevet i Vederlags- og Nomineringsudvalgets mandat og forretningsorden.

Udvalget er sammensat af Frank Hyldmar (formand), Henrik Clausen og Natalia Axt.

Arbejdsmiljøudvalget

Arbejdsmiljøudvalget blev nedsat den 8. december 2021 og agter at holde sit første udvalgsmøde i starten af 2022.

Arbejdsmiljøudvalget bistår TDC NETs bestyrelse med en række aktiviteter. Disse indebærer bl.a. overvågning af arbejdsmiljøadministrationssystemer og gennemgang af politikker og strategiske initiativer indenfor arbejdsmiljøområdet. Herudover støtter udvalget ledelsen i udviklingen af den årlige ledelsesplan for så vidt angår arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøudvalgets opgaver er nærmere beskrevet i Arbejdsmiljøudvalgets mandat og forretningsorden.

Udvalget består af Frank Hyldmar (formand), Henrik Clausen og Natalia Axt.

Sammensætning af bestyrelsesudvalgene

Bestyrelsesmedlem

Revisionsudvalg

Vederlags- og Nomineringsudvalg

Arbejdsmiljøudvalg

Henrik Clausen

button

button

button

Frank Hyldmar

-

button chairman

button chairman

Natalia Axt

button

button

button

Geoffrey Shakespeare

---

Gabriela Styf Sjöman

---

Susanne Juhl

button chairman

--

Ole Mølgaard Andersen

---

Svend Bank Andreasen

---

Pernille Bloch

---