da en

Vi tager vores ansvar alvorligt - for samfundet og miljøet

Hos TDC NET forbinder vi ikke alene danskerne med hinanden og omverdenen for at sikre Danmarks vækst og udvikling. Som førende leverandør af kritisk digital infrastruktur hjælper vi alle danskere med at drage fordele af digitalisering hver dag, og vi tager ansvar for at sikre bæredygtige løsninger nu og i fremtiden.

 

Læs om vores 2020-aktiviteter her

Helt konkret

Co2 Neutral

100% CO2-neutral i 2030

Vi har en ambitiøs målsætning om i 2028 at have nedbragt CO2-udledningen fra vores egen forretning med 100% (scope 1 & 2), mens vi i 2030 vil have nedbragt det CO2, vores leverandører og kunder udleder i forbindelse med vores forretningsaktiviteter, med 100% (scope 3)
Ferie

Grøn strøm

TDC NET har indgået elkøbsaftale (PPA) om fire nye solcelleparker i Danmark, som i 2023 vil dække 60% af vores strømforbrug.
Kpi

Anerkendt af Science Based Targets Initiative

Vores klimamålsætninger er anerkendt af Science Based Targets Initiative. Det betyder, at TDC NETs målsætninger lever op til de klimavidenskabelige standarder, Paris Aftalen og målet om at begrænse den globale temperaturstigning til 1,5 grader.
Eco Vadis

EcoVadis Platinum Rating i 2021

I TDC NET er vi stolte over, at vi i 2021 har fået tildelt en platin-anerkendelse af EcoVadis. Det er den højeste bæredygtighedsrating og betyder, at vi er blandt de 1 % mest bæredygtige virksomheder sammenlignet med mere end 75.000 virksomheder i 160 lande.
Dokument

ISO 14001-certificering i miljøledelse

TDC NET har opnået ISO 14001-certificeringen, som giver os et mere klart overblik over vores energi- og miljøpåvirkninger samt en struktur for løbende forbedringer.
FN Verdensma╠Èl

Sammen om FNs Verdensmål

Vores bæredygtighedsstrategi er afstemt med FN’s verdensmål for at sikre, at vores indsats understøtter den globale indsats for en bæredygtig udvikling med særligt fokus på SDG 4, SDG 9 og SDG 13.
Gr├©Nnere Datacenter

Grønnere datacentre

I vores datacentre har vi nedbragt vores energiforbrug ved at reducere antallet af fysiske servere fra 2.500 til 75.
International

Internationalt forpligtet

Siden 2009 har vi været medlemmer af FNs Global Compact og skrevet under på, at vi arbejder i overensstemmelse med deres ti principper inden for menneskerettigheder, arbejdsforhold, respekt for miljøet samt etisk forretningspraksis. I 2019 har vi ydermere tilsluttet os UN Global Compact Business Ambition for 1.5°C Pledge.

A4a9c12a 2B28 4Fbb 9543 Bfbd1249c089

"Gennem årene har vi reduceret energiforbruget i vores netværk og datacentre markant, hvilket har givet os et godt fundament for at opnå vores ambition om at være 100% CO2-neutrale i 2028"

Andreas Pfisterer

Koncerndirektør, TDC NET

Massimo Botturi Zfyuslk 50Y Unsplash

Lavere energiforbrug og højere ressourceeffektivitet i datacentrene

TDC NET er i gang med at skabe den næste generation af landsdækkende, digital infrastruktur med lynhurtige netværk, som giver sikre forbindelser i verdensklasse til hele Danmark – samtidig med, at vi bidrager til TDC NETs mål om at være 100% CO2-neutral i 2028.
DSC06243

WiFive – Vi styrker næste generations digitale kompetencer  

I TDC NET forbinder vi Danmark, til gavn for alle. Derfor tager vi også medansvar for, at alle kan være med i det digitale fællesskab og få positive oplevelser online – også de yngste. Sammen med Danske Skoleelever har vi udviklet læringsmaterialet WiFive – det gode digitale fællesskab.

 

Headway 5Qgiuubxkwm Unsplash

Retningslinjer for samarbejdspartnere

I TDC NET driver vi forretning på en måde, der er i overensstemmelse med såvel lovkrav som de højeste professionelle og etiske normer, herunder menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, krav vedrørende arbejdsmiljø, anti-korruption, sikkerhed, databeskyttelse, miljø og efterlevelse af regulering mv. I vores retningslinjer for samarbejdspartnere beskriver vi de vigtigste etiske og professionelle principper, som vi, TDC NET, forlanger at vi selv og alle vores samarbejdspartnere og deres partnere skal overholde.
Benjamin Lizardo M8heo50ukco Unsplash

Sikkerhed, privatliv og dataetik

Hos TDC NET har vi en systematisk tilgang til risikostyring og sikkerhed med regelmæssige vurderinger foretaget både internt og af eksterne parter, løbende investeringer, kontrol og ledelsesmæssigt fokus.

Vi overholder danske såvel som EU-regler om data- og privatlivsbeskyttelse. Men da vi ikke mener, de er et tilstrækkeligt grundlag for vores arbejde med dataetik, lancerede vi i 2019 vores egen politik med 10 regler for håndtering af personlige data.