TDC NET udfaser DWDM-samarbejde med Huawei

Teknikerbil I Kornmark 34265 72Dpi RGB

Center for Cybersikkerhed (CFCS) har truffet den afgørelse, at vi hos TDC NET skal udfase samarbejdet med Huawei i vores centrale transportnetværk (DWDM).


Udfasningen skal være på plads inden 1. januar 2027.

Vi har fuld tillid til myndighedernes vurdering og afgørelse, og vi følger naturligvis den afgørelse, der nu er truffet og går i gang med at implementere den. Vi har ingen grund til at sætte spørgsmålstegn ved Centrets sikkerhedsfaglige vurdering – det er klart, at CFCS har en bredere og dybere indsigt i forhold til beskyttelse af den nationale sikkerhed, end vi har.

Sikkerhed er helt afgørende for TDC NET, og det går vi ikke på kompromis med. Derfor sætter vi stor pris på det tætte samarbejde om vores kritiske infrastruktur, som vi har med myndighederne.

Kunderne behøver ikke være bekymrede

Hos TDC NET har vi haft samarbejde med Huawei i mere end 10 år. Der har i den forbindelse været et fast sikkerhedstest-setup efter internationale standarder og godkendt af myndighederne.

Det er vigtigt for TDC NET at understrege, at hverken myndighederne eller vi på noget tidspunkt har kunnet konstatere noget sikkerhedsbrud. Ellers havde vi naturligvis omgående reageret.
CFCS har i Centrets vurdering heller ikke peget på nogen konkret trussel eller givet eksempler på, at vores sikkerhed er blevet kompromitteret.
Vores eget sikkerhedstest-setup vil i øvrigt blive fastholdt frem til 2027, ligesom vi vil fortsætte den løbende dialog med myndighederne.
Vores kunder behøver derfor ikke være bekymrede for deres sikkerhed – hverken med hensyn til de forgangne år eller de kommende.
Arbejdet med at finde en ny leverandør er i gang. Det bliver med en meget stram tidsplan, men vi vil sikre, at vi kommer i mål til tiden.

Bredbånd (coax) er ikke berørt

Huawei er også leverandør til TDC NETs coax-løsning. Denne del er ikke omfattet af afgørelsen fra Centret. TDC NET har haft en dialog med CFCS om netop dette spørgsmål, og der er umiddelbart ingen beslutning på vej fra Centret vedrørende coax.
TDC NETs aftale med Huawei om coax udløber efter planen senest i 2029. Huawei er ikke længere aktive på coax-markedet, og derfor planlægger vi senest i 2025-26 - i god tid før aftalen udløber – at sørge for at sikre os en aftale med en leverandør, der kan fremtidssikre vores coax-løsning i det omfang det bliver relevant.