TDC NETs mobilnet er igen bedst i test

5G Mast Fredensborg 0042 300Dpi Rgb (1)

Teknologisk Institut har igen i 2023 målt mobilnetværksoplevelsen i Danmark. Undersøgelsen viser, at TDC NETs mobilnetværksoplevelse – både på landsplan og i hver af de fem regioner – samlet set er bedre end konkurrenternes. Det er ottende år i træk, at TDC NET topper i Instituttets måling.

Danmark bliver i disse år stadig stærkere forbundet. Mobilnettet i Danmark er fortsat under kraftig udbygning og opgraderes med lynhurtig 5G-teknologi – til gavn for de danske brugere, der i stigende omfang ringer, tilgår internettet og henter data mobilt og forventer, at en hurtig og stabil service følger med, hvor end de har behov for det.

Hvert år siden 2014 har Teknologisk Institut undersøgt, hvilket mobilnet, der giver brugeren den bedste oplevelse – målt på både samtale, download, upload og video streaming – og igen i år er det ifølge Instituttets eksperter TDC NET, der samlet set leverer den bedste oplevelse. Undersøgelsen for 2023 konkluderer således, at TDC NET både på landsplan og i de enkelte regioner giver en markant bedre samlet mobilnetværksoplevelse end Telenor, Telia og 3.

Fuldt udbygget 5G over hele landet

Teknologisk Institut konstaterer desuden, at TDC NET, som det eneste teleselskab, har et landsdækkende og fuldt udbygget 5G-netværk med 99 procent adgang, mens de øvrige teleselskaber endnu er i en opbygningsfase. 3 har 91,6 procent adgang til 5G-netværk, mens Telenor og Telia har 57 procent adgang.

”Hos TDC NET har vi en målsætning om at forbinde hele Danmark til gavn for alle, og undersøgelsen fra Teknologisk Institut viser netop, at vi er godt i gang med at lykkes. Vi har de seneste år knoklet for at opgradere vores over 4.000 mobilmaster, der er placeret over hele landet, med ny 5G-teknologi, og jeg er glad for at kunne konstatere, at vores investeringer i mobilnettet bærer frugt,” lyder det fra administrerende direktør for TDC NET, Michel Jumeau.

Han slår dog samtidig fast, at der fortsat er et arbejde at gøre for at sikre fremtiden:

”Det er vigtigt, at vi ikke blot kan imødekomme brugernes nuværende behov. Vi forventer, at vi som samfund vil kommunikere stadig mere digitalt i årene fremover, og som Danmarks største leverandør af digital infrastruktur bærer vi et naturligt ansvar for at sikre, at vi også på sigt tilbyder brugerne et hurtig og stabilt landsdækkende mobilnetværk. Derfor fortsætter vi vores investeringer, så vi også har tilstrækkelig kapacitet og de rigtige teknologier til at møde fremtidige behov,” forklarer Michel Jumeau.

Øget dataforbrug og flere målepunkter

Det er ottende år, at Teknologisk Institut gennemfører undersøgelsen af den bedste mobilnetværksoplevelse i Danmark. Der er i år grundlæggende benyttet samme metode som tidligere år, hvor instituttets eksperter inden for godt fire uger kører rundt til samtlige målepunkter jævnt fordelt over hele landet – fra tæt by til skov og strand.  Fra 2022 til i år er antallet af målepunkter dog øget fra 572 til 691, og tætheden for målinger er forøget i de geografisk mindste regioner.

Set i lyset af de øgede mængder data, som de danske brugere sender gennem mobilnetværkene, er kravet til den gode oplevelse for download og upload sat op af TDC NET, således at den gode mobilnetværksoplevelse nu kræver 30 MB downloadet inden for 15 sekunder og uploadet inden for 30 sekunder, hvor det sidste år var 10 MB downloadet på 15 sekunder og uploadet indenfor 8 sekunder. Selv om der således var tale om tre gange så megen data, der skulle downloades i hver måling, steg den gennemsnitlige downloadtid tid hos TDC NET kun med 0,6 sekunder. For 3 steg downloadtiden med 1,2 sekunder, Telia med 6,2 sekunder og Telenor med 10,1 sekunder.

Læs mere

Se opsummering af resultaterne fra rapporten nedenfor eller læs den fulde rapport her.

Udvalgte resultater fra undersøgelsen

Undersøgelsen af mobilnetværksoplevelsen i Danmark, der er gennemført af Teknologisk Institut for TDC NET med 691 målepunkter fordelt over hele landet, viser blandt andet at:

  • TDC NET på landsplan har 88 procent fejlfri mobilnetværksoplevelse. Telia har på landsplan 64 procent fejlfri mobilnetværksoplevelse, mens Telenor og 3 har 58 procent.
  • TDC NET har på landsplan og i de enkelte regioner hurtigere og mere fejlfri download og upload end Telenor, Telia og 3.
  • Almindelige mobiltelefonsamtaler er tæt på fejlfri. Der er ikke statistisk målbare forskelle mellem TDC NET, Telenor, Telia og 3. Forskelle i forhold til tidligere undersøgelser kan bero på statistiske tilfældigheder.
  • TDC NET har 99,7 procent fejlfri videostreaming med 5G-mobiltelefon. 3 har 99,6 procent, Telenor 98,8 procent og Telia 98,5 procent fejlfri videostreaming. En væsentlig forklaring på den lille spredning mellem teleselskaberne er, at applikationen tilpasser billedkvaliteten i forhold til den downloadhastighed, der er til rådighed - altså at kvaliteten af videostrømmen løbende tilpasses for at sikre den bedste mulige brugeroplevelse.
  • TDC NET har som eneste teleselskab et landsdækkende og fuldt udbygget 5G netværk med 99 procent adgang. De øvrige teleselskaber er i en opbygningsfase.  3 har 91,6 procent og Telenor og Telia 57 procent adgang til 5G.


Faktaboks

Den gode mobilnetværksoplevelse er i forbindelse med undersøgelsen defineret som:

  • 30 sek. fejlfri mobiltelefonsamtale, hvor man kan høre modtageren, betegnes som godkendt. I tilfælde af fejl, er der foretaget genopkald og godkendt, hvis genopkaldet er lykkedes.
  • 30 MB download indenfor 15 sek. 90 sek. eller mere er af TDC NET sidestillet med ingen brugbar mobildatadækning.
  • 30 MB upload indenfor 30 sek. 90 sek. eller mere er af TDC NET sidestillet med ingen brugbar mobildatadækning.
  • 60 sek. DR TV-nyheder på app uden buffering-ventetid. I tidligere undersøgelser blev der streamet den samme YouTube video, men for at undgå evt. cache fra test til test, er der skiftet til DR TV.  Buffering-ventetid-tid på 0,1-10 sek. er kategoriseret som fejlbehæftet. Buffering-ventetid på mere end 10 sek. er af TDC NET sidestillet med, at videostreaming ikke er mulig.