Hvornår er et kabel gravet frit?

Hent retningslinjerne som pdf

Splidsehullet graves, så der er god plads i længderetningen fra muffe og ud mod jord/væg, så teknikeren let kan arbejde med muffen/kablet.

Grav et trin på 40 x 40 x 30 cm så man har let ved at komme op af og ned i hullet. Det optimale standardsplidsehul udføres som på nedenstående skitse.

Længden på splidsehullet skal minimum være 200 cm. på hver side af bruddet.

Bolignet

Det sparer både tid og penge og er dermed med til at minimere de omkostninger, der kan viderefaktureres til dig som skadevolder.

Link til ‘Det er grav alvorligt’ pdf