Kobber er bredbånd via telefonkablet

DSL er en bred betegnelse for det internet, du kan få via kobbernettet. Nogle kalder det også bredbånd via telefonstikket.

TDC NET A20 1449

Nostalgi med muligheder

Internet via kobbernettet er forbedret gennem årene og TDC NET kan visse steder levere over 300 Mbit/s downloadhastigheder. Med DSL er man dog ikke garanteret en hastighed, fordi afstanden fra din bolig til den nærmeste tilslutning kan give støj og dermed lavere hastighedsmuligheder.