Efter ekstra pres på mobilnetværket og landsdækkende 5G-udrulning: TDC NET igen testet som Danmarks bedste mobilnet

For første gang efter TDC NET åbnede landets første 5G-netværk, er kvaliteten af de fire danske mobilnet blevet målt af Teknologisk Institut. Undersøgelsen konkluderer, at mens oplevelsen på de danske mobilnet generelt er god, så leverer TDC NET på landsplan den klart bedste mobilnetværksoplevelse med højere hastighed og stabil kvalitet – ikke mindst udenfor de store byer.

Uanset om man bor i Skagen eller Sønderborg, vil man som mobilbruger i Danmark i dag have adgang til et mobilnet af fornuftig kvalitet, viser ny undersøgelse fra Teknologisk Institut. Undersøgelsen konkluderer samtidig, at der dog stadig er væsentlige forskelle på de fire danske mobilnet, og at den samlede mobilnetværksoplevelse generelt er højest på TDC NET’s mobilnet. Det er sjette gang i træk, at Teknologisk Institut tester TDC NET’s mobilnet som det bedste og mest stabile i Danmark.

Mobilnet gearet til at klare historisk stress test

Undersøgelsen er gennemført i perioden 4. til 26. marts i år. Her har Teknologisk Institut testet de fire danske mobilnets evne til at levere en god netværksoplevelse på 500 målesteder fordelt over hele landet.

Målingen er gennemført efter et år, hvor COVID-19 har øget presset på den digitale infrastruktur. Blandt andet er mobildatatrafikken steget med knap 40%. Samtidig har TDC NET gennemført en historisk opgradering af selskabets mobilnet med etablering af 5G og opgradering af 4G i hele landet. Derfor glæder Andreas Pfisterer, CEO hos TDC NET, sig særligt over undersøgelsens resultater i år.

”Som de fleste har oplevet på egen krop gennem den seneste tid, så er en velfungerende digital infrastruktur fuldstændig afgørende for vores samfund. Og her spiller mobilnettet en meget væsentlig rolle. Det er derfor rigtig positivt, at vi på bagkant af et år med store investeringer i at opgradere og fremtidssikre vores infrastruktur yderligere fortsat leverer den bedste mobilnetværksoplevelse i Danmark”.

Teknologisk Institut konkluderer i deres rapport, at TDC NET på landsplan har den bedste samlede mobilnetværksoplevelse på både en 4G- og en 5G-mobiltelefon – blandt andet på grund af mobilnettets hastighed. Som eksempel tager det henholdsvis seks og syv sekunder at up- og downloade 10 megabyte data på TDC NET’s mobilnet. Det er 36 procent hurtigere på download og 43 procent hurtigere på upload end øvrige mobilnet.

Udenfor hovedstadsområdet og de store byer er resultaterne endnu tydeligere, særligt på hastighed. På landsplan er den samlede mobilnetværksoplevelse derfor hele 31 procent bedre hos TDC NET.

Første måling af det nationale 5G-net

Det er samtidig første gang, at mobilnetværksoplevelsen på det nye 5G-netværk er blevet målt. Det blev færdigetableret af TDC NET i december 2020, og Teknologisk Institut har målt 5G-dækning på hele 98.4 procent af undersøgelsens 500 målesteder.

Undersøgelsen viser desuden, at TDC NET via 5G har den hurtigste og mest fejlfrie download og upload, når der er tale om en stor datamængde (50 megabyte).

Ifølge TDC NET, vil det kun vil blive styrket yderligere i takt med, at kapaciteten i 5G-netværket fortsat øges.

”Udrulningen af Danmarks første 5G-netværk var et stort skridt i retning af at fremtidssikre den digitale infrastruktur i Danmark og sikre, at den er gearet til at understøtte de behov, vi ser i markedet og samfundet generelt. Men udviklingen står ikke stille, og det gør vi bestemt heller ikke. Derfor har vi en helt klar målsætning om fortsat at investere i 5G og sikre, at teknologien optimeres yderligere til gavn for alle – både virksomheder, institutioner og private husstande”, afslutter Andreas Pfisterer.

Udvalgte resultater fra Teknologisk Instituts rapport

 • TDC NET har på landsplan den bedste samlede mobilnetværksoplevelse både med en 4G og 5G mobiltelefon
 • TDC NET’s mobilnet er på landsplan både hurtigere og mere fejlfrit, når det kommer til både download og upload af data
 • Som eksempel tager det hhv. seks og syv sekunder at up- og downloade 10 megabyte data på TDC NET’s mobilnet. Det er 36 % hurtigere på download og 43 % hurtigere på upload end øvrige mobilnet
 • TDC NET har som eneste teleselskab et landsdækkende 5G-netværk med 98,4 % adgang
 • Undersøgelsen viser, at 5G er hurtigere end 4G ved download af store datamængder (50 megabyte)
 • Den gennemsnitlige downloadhastighed på TDC NET's 5G-net på tværs af hele landet er 100Mbps
 • Almindelige mobiltelefonsamtaler er tæt på fejlfri på alle fire mobilnetværk
 • Den fulde rapport kan ses på www.tdcnet.dk/mobilnet

Fakta om undersøgelsen

 • Undersøgelsen er udført af Teknologisk Institut for TDC NET
 • Mobilnetværksoplevelsen er undersøgt på 500, af Teknologisk Institut tilfældigt udvalgte, målesteder fordelt over hele landet i perioden 4. til 26. marts 2021
 • Mobilnetværksoplevelsen er undersøgt på både en 4G-telefon og en 5G telefon
 • Den gode mobilnetværksoplevelse er defineret som:
  • 30 sek. fejlfri mobiltelefonsamtale, hvor man kan høre modtageren
  • 10 MB download inden for 8 sekunder (15 sekunder i 2019 undersøgelsen)
  • 10 MB upload indenfor 15 sekunder (30 sekunder i 2019 undersøgelsen)
  • 60 sek. YouTube video uden buffering-ventetid
 • Derudover er der på 5G-telefonen gennemført en ekstra test med up- og download af 50 MB indenfor en tidsgrænse på 90 sekunder
Tilbage til oversigten