da en

WiFive – Vi styrker næste generations digitale kompetencer

I TDC NET forbinder vi Danmark, til gavn for alle. Derfor tager vi også medansvar for, at alle kan være med i det digitale fællesskab og få positive oplevelser online – også de yngste. Sammen med Danske Skoleelever har vi udviklet læringsmaterialet WiFive – det gode digitale fællesskab.

 

 

DSC06250

Om WiFive - Det gode digitale fællesskab

WiFive er et undervisningstilbud i digital dannelse målrettet skoleelever. Tilbuddet indeholder undervisning af lærere samt materialer målrettet indskolingen og mellemtrinnet. WiFive er baseret på input fra skoleeleverne selv, mens TDC NET og Danske Skoleelever har skabt rammerne. Det for at sikre at materialet er relevant og reflekterer de dilemmaer, som skoleeleverne reelt møder i det digitale fællesskab.

Selvom børn i dag er lynhurtige til at tilegne sig ny teknologi, er der samtidig et behov for spilleregler, rådgivning samt viden i børnehøjde om f.eks. online sikkerhed. Børn kan have svært ved at sætte grænser og overskue konsekvenser af f.eks. digital mobning.  Derfor er det nødvendigt med rammer for gode digitale fællesskaber. Det tager TDC NET medansvar for.

WiFive-læringsmodulerne stiller skarpt på Digital Dannelse, Sikkerhed Online, Teknologiforståelse og Den gode stil, og de kan frit sammensættes efter den enkelte klasses behov. Med til pakken hører Det Digitale Kørekort, hvor eleverne efter afsluttet læringsforløb kan prøve kræfter med deres kompetencer med udgangspunkt i forskellige, digitale dilemmaer. Undervisningsmaterialet er gratis og tilgængeligt på flere af de mest benyttede læringsplatforme: clio.dk, MinUddannelse, Meebook og BørnUngeLiv. WiFive har i dag været anvendt på ca. hver tredje skole i landet.

 

Billeder fra WiFive

 

TDC Wifi 2 1064
DSC06222
Wifive Middelfart 0609
DSC06250
DSC06243