da en

Fra 2.500 til 75 servere

Servervirtualisering og hyperkonvergeret hardware som erstatning for gamle servere kan mindske antallet af fysiske servere fra 2.500 til 75 og resultere i lavere materialebrug til at erstatte gammelt udstyr. Vi regner med at kunne undgå brugen af op til 6.000 tons materialer til at fremstille nyt udstyr på 1:1 basis, og med hensyn til energiforbrug forventer vi at se et stort fald i vores datacentre som følge af det nedsatte forbrug og omfanget af nyt it-udstyr.

 

Projekt Carrier Gradeness vil give en besparelse på 3.416 kWh pr. fysisk server om året alene i forbruget af it-elektricitet og køling. Selvom projektet vil strække sig over en årrække, har vi allerede mindsket energiforbruget med 172.300 kWh i 2019. Det svarer til et samlet årligt elforbrug for 30 danskere.

 

Endelig vil det udstyr, der kan genbruges af andre, blive solgt, og delene i det udstyr, der ikke kan bruges, vil blive genanvendt til andre formål.