da en

Udvendig renovering af bygning

Skal bygningen renoveres udvendigt (på facaden), og det medfølger, at TDC NETs skabe, standere eller kabler bliver berørt, kan du udfylde nedenstående kontaktformular. Det kan eksempelvis være renovering af facader (maling, fugearbejde, efterisolering eller lignende), udskiftning af vinduer, etablering af trappetårn etc. 

Vi gør opmærksom på, at løsning/nedtagning af kabler kan medføre skader på facaden, herunder ødelagte fuger og sten.

Loading...
Tak for din henvendelse. Den bliver nu behandlet af TDC NETs projektcenter.
Adresse for renovering
Dine oplysninger
Adgang til bygning
Ønsker til fremtidig TDC NET kabling
Renovering og tidsplan
Angiv om der kommer f.eks. stillads eller lift og i hvilken periode
Bygherre
Andre bemærkninger

Har du spørgsmål?

7010 3000

5G

Infrastruktur

Udbydere