Udvendig renovering af bygning

Skal bygningen renoveres udvendigt (på facaden), og det medfølger, at TDC NETs skabe, standere eller kabler bliver berørt, kan du udfylde nedenstående kontaktformular. Det kan eksempelvis være renovering af facader (maling, fugearbejde, efterisolering eller lignende), udskiftning af vinduer, etablering af trappetårn etc. 

Vi gør opmærksom på, at løsning/nedtagning af kabler kan medføre skader på facaden, herunder ødelagte fuger og sten.

Loading...
Tak for din henvendelse. Den bliver nu behandlet af TDC NETs projektcenter.
Adresse for renovering
Dine oplysninger
Beslutningstagende kontaktperson for ejendommen, som TDC NET kan kontakte i det videre forløb
Kontaktperson for adgang til bygningen (f.eks. vicevært)
Beskrivelse af, hvad der renoveres på ejendommen
Kontaktperson - udførende (f.eks. altanfirma, vinduesfirma)
Ønske til fremtidig TDC NET kabling
Tidsplan/etaper for renovering
Beskriv byggearbejdet
Andre bemærkninger
Dokumentation

Har du spørgsmål?

7010 3000