Bestil kabelplan

Tag planerne med ud på arbejdspladserne. Det er her, man har brug for dem. Planerne er til orientering og koster ikke noget, når de fremsendes digitalt.

Normal planudlevering

TDC udleverer elektroniske planer med TDC NETs kabler. Til private parceller vil stikkabler normalt kun være vist til umiddelbart efter skel.
Der kan til brug for overordnet projektering, udleveres ledningsoplysninger på digital form i DXF-format (Koordinatsystem UTM Zone 32 euref 89, og enkelte gange i system 34 ). Data vil indeholde både etablerede og projekterede traceer. Bemærk, der kan være geografiske områder, hvor TDC NET endnu ikke kan levere i digital form.

Planens gyldighed

Planerne gælder i 180 dage. Har du områder, hvor der skal graves i etaper, bedes du bestille af flere omgange.

Levering af planer

Henvendelser via web vil normalt blive afsendt indenfor 3 arbejdsdage.
Skriftlige eller telefoniske henvendelser vil normalt blive afsendt indenfor 5 arbejdsdage.
Skal du grave ud i fremtiden så skriv en dato for, hvornår du ønsker planerne tilsendt.
Vi printer gerne kabelplanerne i større format mod betaling og sender med posten.

Akut planudlevering

Hvor behovet for gravearbejde opstår akut (ledningsbrud på vandledninger, elkabler og lign.), kan TDC NET kontaktes døgnet rundt på telefon 70 15 07 15 for at få oplysninger om placering af kabler.
Overgravninger mv.
Ved skader på TDC NETs kabler skal henvendelse ske på tlf. 80 80 80 47.

Påvisning

Skal du have påvist kabler, så ring på 70 15 07 15. Påvisningen vil normalt resultere i en regning for medgået tid. Der påvises ikke stikkabler for private.

Har du spørgsmål?

7010 3000