da en
IMG 9253 Lo Res

Bestilling af kabelplaner

Du kan bestille kabelplaner i Ledningsejerregistret (LER). Det er det landsdækkende register over alle ledningsejere og deres interesseområder i Danmark. Du kan finde ledningsoplysninger i LERS database.

For at bruge databasen på ler.dk, skal du have NemID klar og oprette dig som bruger.

Hvis du har spørgsmål om planerne eller brug for en påvisning af kablerne, for at få en præcis placering, kan du ringe til os på 70 12 21 10 tast 1.
Påvisning vil normalt resultere i en regning.


5G Endnuredigerer

Anlæg Visitering

”Anlæg Visitering” er vores afdeling for bygherrer og borgere, der skal udføre arbejde, som kan berøre TDC NETs kobber-, fiber- eller coaxnet. Det kunne for eksempel være vejforlægninger, bygningsrenoveringer og flytning af vores skabe eller standere.

IMG 8918 Lo Res

Kabelovergravning

Har du gravet et kabel over? Klik herunder for at anmelde skaden i formularen.
Husk at skrive firmaadressen på den, der har forvoldt skaden i afsnittet Skadevolder.

Har du spørgsmål?

7010 3000